تعاونی مسکن بسیجیان محمدیهتعاونی مسکن بسیجیان محمدیه

س, 09/05/1392 - 15:52 -- info


تعاونی مسکن بسیجیان محمدیه دارای متراژ کاری 30000 متر و متراژه سطح زیر بنا 6000 مترمربع متشکل از 48 واحد مسکونی می باشد .

تاسیسات سرمایشی گرمایشی آب مصرفی فاضلاب وتهویه طی 30 روز کاری برای تعاونی بسیجیان با نظارت مهندس نظری زاده اجرا گردید .  

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

48 واحد مسکونی

متراژ سطح زيربنا :

6,000متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

30روز كاري

نوع تاسيسات :

سرمایشی گرمایشی آب مصرفی فاضلاب وتهویه

متراژ كار :

30,000متر

كارفرما :

تعاونی بسیجیان

ناظر پروژه :

مهندس نظری زاده

آدرس :

قزوین - محمدیه

تعاونی مسکن بسیجیان محمدیه دارای متراژ کاری 30000 متر و متراژه سطح زیر بنا 6000 مترمربع متشکل از 48 واحد مسکونی می باشد .

تاسیسات سرمایشی گرمایشی آب مصرفی فاضلاب وتهویه طی 30 روز کاری برای تعاونی بسیجیان با نظارت مهندس نظری زاده اجرا گردید .