تعاونی مسکن مدیریت برنامه ریزی استان


تعاونی مسکن مدیریت

تعاونی مسکن مدیریت برنامه ریزی استان

ش, 09/02/1392 - 03:12 -- info


تعاونی مسکن مدیریت برنامه ریزی استان با متراژ کاری 7000 متر و متراژه سطح زیر بنا 6500 متر میباشد.

تاسیسات گرمایشی آب مصرفی فاضلاب وپمپاز - آتش نشانی - تهویه مطبوع طی 20 روز کاری برای شرکت صدرا سرا با نظارت مهندس نسخچی اجرا وتکمیل گردید .

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

56 واحدی

متراژ سطح زيربنا :

6,500متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

20روز كاري

نوع تاسيسات :

گرمایشی آب مصرفی فاضلاب وپمپاز - آتش نشانی - تهویه مطبوع

متراژ كار :

7,000متر

كارفرما :

شرکت صدرا سرا

ناظر پروژه :

مهندس نسخچی

آدرس :

قزوین - محمدیه

تعاونی مسکن مدیریت برنامه ریزی استان با متراژ کاری 7000 متر و متراژه سطح زیر بنا 6500 متر میباشد.

تاسیسات گرمایشی آب مصرفی فاضلاب وپمپاز - آتش نشانی - تهویه مطبوع طی 20 روز کاری برای شرکت صدرا سرا با نظارت مهندس نسخچی اجرا وتکمیل گردید .