تعاونی مسکن فاتحان فجر


مسکن

تعاونی مسکن فاتحان فجر

ش, 09/02/1392 - 02:46 -- info


تعاونی مسکن فاتحان فجر دارای متراژ کاری 65000 متر متشکل از 427 واحد مسکونی- تجاری - خدماتی - آموزشی - درمانی - حسینیه میباشد.

تاسیسات گرمایشی آب مصرفی فاضلاب و تهویه - اگزوز فن - پمپاژ - ساخت مخازن در محل طی 365 روز کاری برای تعاونی با نظارت آقای احمد طغرایی اجرا گردید.

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

427 واحد مسکونی- تجاری - خدماتی - آموزشی - درمانی - حسینیه

متراژ سطح زيربنا :

56,800متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

365روز كاري

نوع تاسيسات :

گرمایشی آب مصرفی فاضلاب و تهویه - اگزوز فن - پمپاژ - ساخت مخازن در محل

متراژ كار :

65,000متر

كارفرما :

تعاونی

ناظر پروژه :

احمد طغرایی

آدرس :

قزوین - شهرک مینودر

تعاونی مسکن فاتحان فجر دارای متراژ کاری 65000 متر متشکل از 427 واحد مسکونی- تجاری - خدماتی - آموزشی - درمانی - حسینیه میباشد.

تاسیسات گرمایشی آب مصرفی فاضلاب و تهویه - اگزوز فن - پمپاژ - ساخت مخازن در محل طی 365 روز کاری برای تعاونی با نظارت آقای احمد طغرایی اجرا گردید.

لوله