هنرستان دارلفنون پاکنام


هنرستان دارلفنون پاکنام

هنرستان دارلفنون پاکنام

چ, 09/06/1392 - 01:37 -- info


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات هنرستان دارلفنون پاکنام واقع در شهر بویین زهرا را با متراژ سطح زيربنا 3500 متر مربع و متراژ كاری 4200 متر را كه شامل موتورخانه مرکزی ، گرمايشی ، آب مصرفی و فاضلاب و تهویه می باشد را طي مدت 25 روز كاری با كارفرمايی آموزش و پرورش و به نظارت مهندس ولی زاده به اتمام رسانيده.

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

آموزشی

متراژ سطح زيربنا :

3,500متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

25روز كاري

نوع تاسيسات :

موتورخانه مرکزی ، گرمايشی ، آب مصرفی و فاضلاب و تهویه

متراژ كار :

4,200متر

كارفرما :

آموزش و پرورش

ناظر پروژه :

مهندس ولی زاده

آدرس :

بویین زهرا

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات هنرستان دارلفنون پاکنام واقع در شهر بویین زهرا را با متراژ سطح زيربنا 3500 متر مربع و متراژ كاری 4200 متر را كه شامل موتورخانه مرکزی ، گرمايشی ، آب مصرفی و فاضلاب و تهویه می باشد را طي مدت 25 روز كاری با كارفرمايی آموزش و پرورش و به نظارت مهندس ولی زاده به اتمام رسانيده.

هنرستان دارلفنون پاکنامهنرستان دارلفنون پاکنام