تعاونی مسکن شیشه لیاتعاونی مسکن شیشه لیا

س, 09/05/1392 - 19:18 -- info


تعاونی مسکن شیشه لیا دارای متراژ کاری 30000 متر ومتراژه سطح زیر بنا 25000 مترمربع متشکل از 210 واحد مسکونی می باشد  .

تاسیسات سرمایشی - گرمایشی - آب مصرفی - فاضلاب طی 100 روز کاری برای تعاونی با نظارت مهندس شهاب تربتی اجرا گردید .

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

210 واحد مسکونی

متراژ سطح زيربنا :

25,000متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

100روز كاري

نوع تاسيسات :

سرمایشی - گرمایشی - آب مصرفی - فاضلاب

متراژ كار :

30,000متر

كارفرما :

تعاونی

ناظر پروژه :

مهندس شهاب تربتی

آدرس :

قزوین بوئین زهرا

تعاونی مسکن شیشه لیا دارای متراژ کاری 30000 متر ومتراژه سطح زیر بنا 25000 مترمربع متشکل از 210 واحد مسکونی می باشد  .

تاسیسات سرمایشی - گرمایشی - آب مصرفی - فاضلاب طی 100 روز کاری برای تعاونی با نظارت مهندس شهاب تربتی اجرا گردید .

تعاونی مسکن شیشه لیاتعاونی مسکن شیشه لیا