پروژه هاي يگانهتعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل

س, 09/05/1392 - 19:46 -- info


تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل

گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل با متراژ سطح زيربنا 10000 متر مربع و متراژ كاري 25000 متر را كه شامل رابيتس ، گرمايشي ، آب مصرفي ، فاضلاب و تهويه مي باشد را طي مدت 50 روز كاري با كارفرمايي تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل و به نظارت مهندس عزيزي به اتمام رسانيده.تعاونی مسکن شیشه لیا

س, 09/05/1392 - 19:18 -- info


تعاونی مسکن شیشه لیا دارای متراژ کاری 30000 متر ومتراژه سطح زیر بنا 25000 مترمربع متشکل از 210 واحد مسکونی می باشد  .

تاسیسات سرمایشی - گرمایشی - آب مصرفی - فاضلاب طی 100 روز کاری برای تعاونی با نظارت مهندس شهاب تربتی اجرا گردید .تعاونی مسکن شماره 2 لوازم خانگی پارس

س, 09/05/1392 - 18:55 -- info


تعاونی مسکن شماره 2 لوازم خانگی پارس دارای مترلژ کاری 8600 متر و متراژه سطح زیربنا 7000 متر متشکل از 52 واحد مسکونی می باشد .

تاسیسات سرمایشی - گرمایشی - آب مصرفی -فاضلاب - اگزوزفن وتهویه طی 30 روز کاری برای تعاونی با نظارت مهندس حسن نظر زاده اجرا گردید . مدرسه ابتدائی (قدیم اباد)

س, 09/05/1392 - 00:23 -- info


مدرسه ابتدائی واقع در روستای قدیم اباد دارای متراژ کاری 1700 متر ومتراژه سطح زیربنا 1300 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی و فاضلاب - تهویه طی 10 روز کاری با نظارت اقای ولی زاده اجرا گردید .درمانگاه شبانه روزی مهرگان

س, 09/05/1392 - 00:08 -- info


درمانگاه شبانه روزی مهرگان دارای متراژ کاری 2800 متر و متراژه سطح زیر بنا 1000 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی و فاضلاب - تهویه طی 20 روز کاری با کارفرمایی دکتر مخلوقی و شرکا اجرا گردید .    خوابگاه باهنر

د, 09/04/1392 - 23:50 -- info


خوابگاه باهنر دارای متراژ کاری 5000 متر ومتراژه سطح زیر بنا 3000 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی -گرمایشی و فاضلاب - تهویه طی 30 روز کاری با نظارت مهندس محمدی اجرا گردید .مدرسه ابتدايي (زين آباد)

د, 09/04/1392 - 23:44 -- info


مدرسه ابتدايي داراي مترا‍‍ژ سطح زيربنا 1500 متر ميباشد كه تاسيسات گرمايشي و سرمايشي - موتورخانه - آب مصرفي طي 20 روز كاري براي نوسازي مدارس با نظارت مهندس ولي زاده اجرا گرديد.

ضمناً اين مدرسه در زين آباد واقع مي باشد.دبیرستان ولد آباد

د, 09/04/1392 - 23:27 -- info


دبیرستان ولد آباد دارای متراژ کاری 3800 متر و متراژه زیر بنا 3000 متر میباشد .

تاسسیسات موتورخانه - آب مصرفی - گرمایشی - فاضلاب و تهویه طی 30 روز کاریَ با نظارت مهندس ولی زاده اجرا گردید .تعاونی مسکن بیمارستان رازی

ش, 09/02/1392 - 03:30 -- info


تعاونی مسکن بیمارستان رازی با متراژ کاری 14500 متر ومتراژه سطح زیر بنا 10000 متر متشکل از ساختمانهای 66 واحدی و18 واحدی میباشد .

تاسیسات سرمایشی گرمایشی آب مصرفی فاضلاب و موتورخانه مرکزی طی 60 روز کاری برای تعاونی با نظارت حاج آقا زرآبادی اجرا گردید .پارک علم وفناوری دانشگاه بین الملل امام(ره)

ج, 07/12/1392 - 10:48 -- admin_co


تصویر پروژه

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات پارک علم وفناوری دانشگاه بین الملل امام(ره) واقع در شهر قزوین را با متراژ سطح زيربنا 8000 متر مربع و متراژ كاری 2700 متر را كه شامل گرمایش سرمایش آب مصرفی و فاضلاب پوش فیت ، نصب ماشین آلات سرمایشی و گرمایشی موتورخانه مرکزی می باشد را طي مدت 60 روز كاری با كارفرمايی دکتر فضولی  و به نظارت مهندس نسخچی به اتمام رسانيده.

Subscribe to RSS - پروژه هاي يگانه