طراحی و نظارتطراحی و نظارت

ي, 07/14/1392 - 23:02 -- admin_co


طراحی و نظارت

یکی از مهمترین اصول اولیه در صنعت تاسیسات، طراحی و انتخاب تجهیزات تاسیساتی مناسب برای کاربری های مختلف و مطابق با استانداردهای روز می باشد . امروزه اهمیت این موضوع بر همگان اشکار بوده تا جایی که ساخت هر بنایی بدون داشتن نقشه های تاسیساتی و مکانیکی ممکن نیست.

در کشور ما در بسیاری از موارد شاهد انتخاب تجهیزات به صورت تجربی و بدون طراحی هستیم که این مورد خود باعث بوجود اوردن مشکلات عدیده ای در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها می گردد. و چه بسا میلیون ها تومان ضرر را باعث می گردد.

Subscribe to RSS - طراحی و نظارت