تعاونی مسكن شيشه لياتعاونی مسكن شيشه ليا

س, 09/05/1392 - 01:45 -- info


تعاونی مسكن شيشه ليا

تعاونی مسكن شيشه ليا دارای سطح زيربنای 8000 متر مربع و متراژ كاری 24000 متر میباشد.

پروژه سيمانكاری نما و پشت كار و بام و كف سازی واحدها طی مدت 60 روز کاری با كارفرمايی تعاونی مسكن شيشه ليا  و  به نظارت مهندس آهنگری اجرا گردید.

Subscribe to RSS - تعاونی مسكن شيشه ليا