تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين المللتعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل

س, 09/05/1392 - 19:46 -- info


تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل

گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل با متراژ سطح زيربنا 10000 متر مربع و متراژ كاري 25000 متر را كه شامل رابيتس ، گرمايشي ، آب مصرفي ، فاضلاب و تهويه مي باشد را طي مدت 50 روز كاري با كارفرمايي تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل و به نظارت مهندس عزيزي به اتمام رسانيده.

Subscribe to RSS - تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل