پروژه هاي يگانهمسجد بین راهی شامی شاپ

س, 09/05/1392 - 23:53 -- info


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات مسجد بین راهی شامی شاپ واقع در شهر تاکستان سه راهی شامی شاپ با متراژ سطح زيربنا 6000 متر مربع و متراژ كاری 3000 متر را كه شامل موتورخانه مرکزی ، گرمايشی ، آب مصرفی و فاضلاب می باشد را طي مدت 20 روز كاری با كارفرمايی اوقاف و به نظارت جناب سرهنگ محمد باقر محمدی به اتمام رسانيده.تالار رستوران برلیان

چ, 09/06/1392 - 00:07 -- info


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات تالار رستوران قزوین واقع در قزوین - پونک با متراژ سطح زيربنا 3500 متر مربع و متراژ كاری 1500 متر را كه شامل تهویه‏‏‏ ، هواساز، چیلر ، موتورخانه مرکزی ،آب مصرفی ، گرمایشی و سرمایشی ، ‏ فاضلاب پوشفیت می باشد را طي مدت 70 روز كاری با كارفرمايی حاج آقا مدنی و به نظارت مهندس رضا نوروزی به اتمام رسانيده.کانون فرهنگی آبگرم همدان

چ, 09/06/1392 - 01:02 -- info


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه کانون فرهنگی آب گرم همدان واقع در شهر آبگرم همدان با متراژ سطح زيربنا 3000 متر مربع و متراژ كاری 1500 متر را كه شامل موتورخانه مرکزی ، گرمايشی ، آب مصرفی می باشد را طي مدت 10 روز كاری با كارفرمايیوزارت فرهنگ و ارشاد و به نظارت مهندس مکرمی به اتمام رسانيده.ساختمان حوزه علمیه واحد خواهران دانشگاه امام صادق

چ, 09/06/1392 - 01:09 -- info


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات ساختمان حوزه علمیه واحد خواهران دانشگاه امام صادق واقع در شهر بویین زهرا با متراژ سطح زيربنا 1500 متر مربع و متراژ كاری 2500 متر را كه شامل موتورخانه مرکزی ، گرمايشی ، آب مصرفی ، فاضلاب و تهویه و گاز رسانی می باشد را طي مدت 40 روز كاری با كارفرمايی نوسازی مدارس  و به نظارت مهندس اسماعیلی به اتمام رسانيده.

صفحه‌ها