پروژه هاي يگانهحوزه بسيج آبيك

س, 09/05/1392 - 09:50 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات حوزه بسيج شهرستان آبيك با مترا‍ژ سطح زيربنا 850 متر مربع را كه شامل موتورخانه مركزي ، آب مصرفي ، گرمايشي ، فاضلاب و تهويه مي باشد را طي مدت 10 روز كاري با كارفرمايي سپاه آبيك و نظارت آقاي فيضي به اتمام رسانيده.سالن ورزشی پيامبر اعظم(ص) آبيک

س, 09/05/1392 - 10:08 -- info


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات سالن ورزشی پيامبر اعظم(ص) واقع در شهر آبيک با متراژ سطح زيربنا 3500 متر مربع و متراژ كاری 1000 متر را كه شامل موتورخانه ، گرمايشی ، آب مصرفی ، فاضلاب و تهويه می باشد را طي مدت 25 روز كاری با كارفرمايی تربيت بدنی آبيک و به نظارت مهندس كاظمی به اتمام رسانيده.مدرسه رحماني

س, 09/05/1392 - 10:18 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات مدرسه رحماني واقع در شهر تاكستان با متراژ سطح زيربنا 1800 متر مربع و متراژ كاري 3000 متر را كه شامل موتورخانه مركزي ،  آب مصرفي ، فاضلاب و تهويه مي باشد را طي مدت 30 روز كاري با كارفرمايي نوسازي مدارس و به نظارت مهندس محمدي به اتمام رسانيده.تعاوني مسكن آلومتك و آلومراد

س, 09/05/1392 - 10:32 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات تعاوني مسكن آلومتك و آلومراد واقع در مينودر قزوين با متراژ سطح زيربنا 7800 متر مربع و متراژ كاري 9000 متر را كه شامل آب مصرفي ، گرمايشي و فاضلاب مي باشد را طي مدت 30 روز كاري با كارفرمايي تعاوني مسكن آلومتك و آلومراد و به نظارت مهندس محمد نظري به اتمام رسانيده.تعاونی شماره 4 مسکن مهر

س, 09/05/1392 - 15:39 -- info


تعاونی شماره 4 مسکن مهر دارای متراژ کاری 25000 متر و متراژه سطح زیر بنا 22000 متر مربع می باشد .

تاسیسات سرمایشی گرمایشی آب مصرفی فاضلاب پوشفیت پمپاژ و تهویه طی 70 روز کاری برای مسکن مهر با نظارت مهندس کاظمی اجرا گردید .آسايشگاه دافوس امام حسين تهران

س, 09/05/1392 - 18:52 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات آسايشگاه دافوس امام حسين تهران با متراژ كار 2500 متر و متراژ سطح زيربنا 4000 مترمربع را كه شامل موتورخانه مركزي ، آب مصرفي ، گرمايشي ، پمپاژ است  را طي مدت 30 روز كاري به اتمام رسانيده.تعاونی مسکن شماره 2 لوازم خانگی پارس

س, 09/05/1392 - 18:55 -- info


تعاونی مسکن شماره 2 لوازم خانگی پارس دارای مترلژ کاری 8600 متر و متراژه سطح زیربنا 7000 متر متشکل از 52 واحد مسکونی می باشد .

تاسیسات سرمایشی - گرمایشی - آب مصرفی -فاضلاب - اگزوزفن وتهویه طی 30 روز کاری برای تعاونی با نظارت مهندس حسن نظر زاده اجرا گردید . تجاري مسكوني نگين شهر

س, 09/05/1392 - 19:04 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تجاري مسكوني نگين شهر با متراژ كار 3200 متر و متراژ سطح زيربنا 3000 مترمربع را كه شامل آب مصرفي ، گرمايشي ، فاضلاب و تهويه است را طي مدت 20 روز كاري با كارفرمايي آقاي سيد مجيد حسيني به اتمام رسانيده.انبارها و سيلوهاي حصار خروان

س, 09/05/1392 - 19:16 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات انبارها و سيلوهاي حصار خروان را با متراژ كار 1500 متر كه مربوط به ساختمان اداري آن محل مي‌شود را كه شامل آب مصرفي ، گرمايشي ، پمپاژ ، ساخت قلاب چاه آب و سيستم آتش نشاني است را با كارفرمايي حاج آقا عباسعلي طي مدت 10 روز كاري به اتمام رسانيده.تعاوني مسكن كمپرسور سازي

س, 09/05/1392 - 19:27 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات تعاوني مسكن كمپرسور سازي را با متراژ كار 12500 متر و با متراژ سطح زير بنا 10000 متر را كه شامل آب مصرفي ، گرمايشي ، فاضلاب و تهويه است را با كارفرمايي تعاوني مسكن كمپرسور سازي طي مدت 32 روز كاري به اتمام رسانيده.

صفحه‌ها