پروژه هاي يگانهمدرسه مورآباد

س, 09/05/1392 - 00:35 -- info


مدرسه مورآباد دارای متراژ کاری 1200 متر ومتراژه سطح زیر بنا 1000 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی - فاضلاب و تهویه طی 10روز کاری با نظارت مهندس معبودی اجرا گردید.کانون فرهنگی

س, 09/05/1392 - 00:46 -- info


کانون فرهنگی شهرستان شال دارای متراژ کاری 2300 متر و متراژه سطح زیر بنا 1000 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی - فاضلاب و تهویه طی 20 روز کاری با نظارت مهندس محمدی اجرا گردید .مدرسه ابتدايي (وثوق آباد)

س, 09/05/1392 - 00:53 -- info


مدرسه ابتدايي داراي مترا‍‍ژ سطح زيربنا 700 متر ميباشد كه تاسيسات گرمايشي - فاضلاب و آب مصرفي طي 10 روز كاري با كارفرمايي نوسازي مدارس و به نظارت مهندس ولي زاده اجرا گرديد.

ضمناً اين مدرسه در روستاي وثوق آباد واقع مي باشد.حوزه بسیج بوئین زهرا

س, 09/05/1392 - 00:59 -- info


حوزه بسیج بوئین زهرا دارای متراژ کاری 1500 متر و متراژه سطح زیر بنا 1000 متر مربع می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی - فاضلاب و تهویه طی 25 روز کاری برای سپاه با نظارت مهندس فیضی اجرا گردید .پزشكي قانوني

س, 09/05/1392 - 01:23 -- info


پزشكي قانوني قزوين دارای سطح زيربناي 500 متر متشکل از آزمايشگاه ،كالبد شكافي و قسمت اداري میباشد.

تاسیسات موتورخانه مركزي، آب مصرفي، گرمايشي و فاضلاب طی 30 روز کاری با كارفرمايي دكتر آشوري و همچنين به نظارت خود ايشان  اجرا گردید.شركت ماندگار طلاي البرز

س, 09/05/1392 - 01:30 -- info


شركت ماندگار طلاي البرز دارای سطح زيربناي 5000 متر مربع و متراژه كاري 4032 متر  میباشد.

پروژه ديوار سفالي، سيمانكاري، ديوار پنلي درب و پنجره طی مدت 60 روز کاری با كارفرمايي آقاي فرهمند كشاورز  و  به نظارت مهندس دودانگه اجرا گردید.بيمارستان رازي

س, 09/05/1392 - 01:37 -- info


بيمارستان رازي دارای سطح زيربناي 600 متر مربع و متراژه كاري 500 متر میباشد.

پروژه نازك كاري، تخريب، بازسازي طی مدت 60 روز کاری با كارفرمايي دكتر علي شاه عباس  و  به نظارت مهندس رحماني اجرا گردید.كارخانه قطعه سازي ايران خودرو

س, 09/05/1392 - 01:53 -- info


كارخانه قطعه سازي ايران خودرو دارای متراژ سطح زيربناي 10000 متر مربع و متراژ كاري 7000 متر میباشد.

پروژه لوله كر چودني ، آب مصرفي ، پلي اتين جوش و گرمايشي طی مدت 100 روز کاری با كارفرمايي كارخانه قطعه سازي ايران خودرو  و  به نظارت دفتر فني شركت اجرا گردید.مدرسه صدر آباد

س, 09/05/1392 - 01:58 -- info


مدرسه صدر آباد دارای متراژ سطح زيربناي 1100 متر مربع و متراژ كاري 1800 متر میباشد.

پروژه موتورخانه مركزي ، آب مصرفي ، گرمايشي و سرمايشي طی مدت 18 روز کاری با كارفرمايي نوسازي مدارس  و  به نظارت مهندس ولي زاده اجرا گردید.هنرستان دخترانه

س, 09/05/1392 - 00:06 -- info


هنرستان دخترانه واقع در دانسفهان داري متراژه سطح زيربنا 4000 مترمربع و متراژ كار 3800 متر مي باشد.

پروژه تاسيسات موتورخانه - آب مصرفي - سرمايشي و گرمايشي طي 30 روز كاري با كارفرمايي نوسازي مدارس و نظارت مهندس ولي زاده اجرا گرديد.

صفحه‌ها