پروژه هاي يگانهسایت سپاه

ج, 07/12/1392 - 11:07 -- admin_co


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات سایت سپاه واقع در شهر قزوین را با  متراژ كاری 75000 متر متشکل از ساختمان مخابرات ، پاسدارخانه و حفاظت را كه شامل گرمایش سرمایش آب مصرفی و فاضلاب می‌باشد را طي مدت 40 روز كاری با كارفرمايی سایت سپاه و به نظارت مهندس هادیلو به اتمام رسانيده.شرکت نمایشگاه های بین المللی

ج, 07/12/1392 - 12:01 -- admin_co


شرکت نمایشگاه های بین المللی

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات شرکت نمایشگاه های بین المللی  در شهر قزوین را با  متراژ كاری 7500 متر و سطح زیر بنا 6000 متر مربع را كه شامل گرمایشی موتورخانه مرکزی ، سرمایشی ایر واشر ، فاضلاب پوش فیت ، مخازن آتش نشانی پمپاژ می‌باشد را طي مدت 40 روز كاری با كارفرمايی شرکت نمایشگاه های بین المللی  و به نظارت مهندس نسخچی به اتمام رسانيده.اداره کل پزشکی قانونی

ج, 07/12/1392 - 12:04 -- admin_co


اداره کل پزشکی قانونی

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات اداره کل پزشکی قانونی در شهر قزوین را با  متراژ كاری 8500 متر و سطح زیر بنا 6000 متر مربع را كه شامل سرمایشی و گرمایشی ، آب مصرفی ،‌ فاضلاب ، موتورخانه مرکزی و پمپاژ مخازن می‌باشد را طي مدت 70 روز كاری با كارفرمايی شرکت آشیان البرز و به نظارت مهندس عشایری به اتمام رسانيده.ساختمان راه وترابری

ج, 07/12/1392 - 12:12 -- admin_co


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات ساختمان راه و ترابری واقع در شهر قزوین را با  متراژ كاری 4200 متر و سطح زیر بنا 1500 متر مربع را كه شامل سرمایشی و گرمایشی  آب مصرفی ،‌ فاضلاب ، موتورخانه مرکزی و پمپاژ می‌باشد را طي مدت 63 روز كاری با كارفرمايی سازمان راهداری و به نظارت آقای احد طغرائی به اتمام رسانيده.مجتمع تجاری پارس

ج, 07/12/1392 - 12:15 -- admin_co


مجتمع تجاری پارس

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات مجتمع تجاری پارس واقع در شهر قزوین را با  متراژ كاری 12000 متر و سطح زیر بنا 4300 متر مربع را كه شامل سرمایشی و گرمایشی  آب مصرفی ،‌ فاضلاب و موتورخانه مرکزی می‌باشد را طي مدت 40 روز كاری با كارفرمايی حاج کریم زرآبادی به اتمام رسانيده.خوابگاه (پسرانه ضياء آباد)

د, 09/04/1392 - 23:37 -- info


خوابگاه پسرانه ضياء آباد دارای متراژ کاری 1000 متر ومتراژه سطح زیر بنا 1000 متر مربع می باشد .

پروژه تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی و فاضلاب  طی 13 روز کاری با نظارت مهندس محمدي اجرا گردید.مدرسه ابتدايي (زين آباد)

د, 09/04/1392 - 23:44 -- info


مدرسه ابتدايي داراي مترا‍‍ژ سطح زيربنا 1500 متر ميباشد كه تاسيسات گرمايشي و سرمايشي - موتورخانه - آب مصرفي طي 20 روز كاري براي نوسازي مدارس با نظارت مهندس ولي زاده اجرا گرديد.

ضمناً اين مدرسه در زين آباد واقع مي باشد.درمانگاه شبانه روزی مهرگان

س, 09/05/1392 - 00:08 -- info


درمانگاه شبانه روزی مهرگان دارای متراژ کاری 2800 متر و متراژه سطح زیر بنا 1000 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی و فاضلاب - تهویه طی 20 روز کاری با کارفرمایی دکتر مخلوقی و شرکا اجرا گردید .    كارخانه پاويز

س, 09/05/1392 - 00:19 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات كارخانه داروساازي پاويز واقع در شهر صنعتي البرز را كه شامل نصب فن كوئل و موتورخانه مركزي مي باشد را طي مدت 20 روز كاري با كارفرمايي كارخانه ساويز و نظارت دفتر فني شركت به اتمام رسانيده.مدرسه ابتدائی (قدیم اباد)

س, 09/05/1392 - 00:23 -- info


مدرسه ابتدائی واقع در روستای قدیم اباد دارای متراژ کاری 1700 متر ومتراژه سطح زیربنا 1300 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی - گرمایشی و فاضلاب - تهویه طی 10 روز کاری با نظارت اقای ولی زاده اجرا گردید .

صفحه‌ها