پروژه هاي يگانهكارخانجات پاكشو

د, 09/04/1392 - 23:59 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات كارخانجات توليدي پاكشو واقع در شهر صنعتي البرز با متراژ كار 2500 متر را كه شامل فاضلاب چودني و آتش نشاني مي باشد را طي مدت 20 روز كاري براي شركت پاكشو به اتمام رسانيده.

برچسب ها:


دانشگاه پيام نور تاكستان

س, 09/05/1392 - 10:00 -- info


دانشگاه پيام نور

دانشگاه پيام نور تاكستان دارای سطح زيربناي 1800 متر مربع و متراژ كاري 2300 متر میباشد.

پروژه تاسيسات موتورخانه مركزي، آب مصرفي ، گرمايشي و فاضلاب ، سرمايشي و هواساز  طی مدت 40 روز کاری با كارفرمايي دانشگاه پيام نور و به نظارت مهندس كلهر اجرا گردید.تعاونی مسکن بیمارستان رازی

ش, 09/02/1392 - 03:30 -- info


تعاونی مسکن بیمارستان رازی با متراژ کاری 14500 متر ومتراژه سطح زیر بنا 10000 متر متشکل از ساختمانهای 66 واحدی و18 واحدی میباشد .

تاسیسات سرمایشی گرمایشی آب مصرفی فاضلاب و موتورخانه مرکزی طی 60 روز کاری برای تعاونی با نظارت حاج آقا زرآبادی اجرا گردید .خوابگاه باهنر

د, 09/04/1392 - 23:50 -- info


خوابگاه باهنر دارای متراژ کاری 5000 متر ومتراژه سطح زیر بنا 3000 متر می باشد .

تاسیسات موتورخانه مرکزی - آب مصرفی -گرمایشی و فاضلاب - تهویه طی 30 روز کاری با نظارت مهندس محمدی اجرا گردید .تعاونی مسکن بسیجیان محمدیه

س, 09/05/1392 - 19:36 -- info


تعاونی مسکن بسیجیان محمدیه

تعاونی مسکن بسیجیان محمدیه دارای متراژ کاری 25000 متر رابیتس -3200 متر تاسیساتی ومتراژه سطح زیربنا 25000 متر مربع متشکل از 198 واحد مسکونی می باشد .

تاسیسات گرمایشی - آب مصرفی - فاضلاب - اگزوزفن - رابیتس و تهویه طی 90 روز کاری برای تعاونی با مدیریت حاج آقا قربانی و با نظارت مهندس نظری زاده اجرا گردید .دبیرستان ولد آباد

د, 09/04/1392 - 23:27 -- info


دبیرستان ولد آباد دارای متراژ کاری 3800 متر و متراژه زیر بنا 3000 متر میباشد .

تاسسیسات موتورخانه - آب مصرفی - گرمایشی - فاضلاب و تهویه طی 30 روز کاریَ با نظارت مهندس ولی زاده اجرا گردید .خوابگاه دانشجویی دانشگاه بین الملل

ج, 07/12/1392 - 11:00 -- admin_co


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات خوابگاه دانشجویی دانشگاه بین الملل واقع در شهر قزوین را با متراژ سطح زيربنا 4500 متر مربع و متراژ كاری 1500 متر را كه شامل گرمایش سرمایش آب مصرفی و فاضلاب پوش فیت می باشد را طي مدت 20 روز كاری با كارفرمايی شرکت کالبد کهن مهندس جوادی و به نظارت مهندس نسخچی به اتمام رسانيده.
پارک علم وفناوری دانشگاه بین الملل امام(ره)

ج, 07/12/1392 - 10:48 -- admin_co


تصویر پروژه

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات پارک علم وفناوری دانشگاه بین الملل امام(ره) واقع در شهر قزوین را با متراژ سطح زيربنا 8000 متر مربع و متراژ كاری 2700 متر را كه شامل گرمایش سرمایش آب مصرفی و فاضلاب پوش فیت ، نصب ماشین آلات سرمایشی و گرمایشی موتورخانه مرکزی می باشد را طي مدت 60 روز كاری با كارفرمايی دکتر فضولی  و به نظارت مهندس نسخچی به اتمام رسانيده.انبار مرکزی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)

ج, 07/12/1392 - 10:56 -- admin_co


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات انبار مرکزی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) واقع در شهر قزوین را با متراژ سطح زيربنا 3000 متر مربع و متراژ كاری 1500 متر را كه شامل گرمایش سرمایش و فاضلاب و آتش نشانی می باشد را طي مدت 15 روز كاری با كارفرمايی دکتر ذوالفقارزاده  و به نظارت مهندس نسخچی به اتمام رسانيده.

صفحه‌ها