استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE-MS


استاندارد HSE

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE-MS

پ, 07/25/1392 - 18:15 -- admin_co


اهمیت و نقش سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS برگرفته از سه عنصر سلامتی (Health) ، ایمنی (Safety) و محیط زیست (Environment) می باشد. امروزه با توجه به رشد صنایع تولیدی توجه به مسائل ایمنی و سلامت انسان ها و همچنین حفظ محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است. عدم رعایت مسائل ایمنی در سازمان ها خسارت های مالی و جانی زیادی دربرداشته و اثرات کوتاه مدت یا بلندمدت متعددی را بر سلامت انسان ها داشته است. از این رو استقرار سیستمی با رویکرد مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان ها امری ضروری است.

با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در این صنایع  نفت ، گاز و پتروشیمی و خطرات بالقوه ای که این بخش از صنایع برای مردم و محیط زیست دارد به منظور جلوگیری از وقوع حوادث و جرایم و به علت حساسیت دولتها و مردم بر روی مسئله ایمنی و حفظ محیط زیست،  شرکتهای نفتی  مانند  SHELL   و STANDARD OIL   اقدام به انتشار آیین کارهایی در زمینه ایمنی و محیط زیست نمودند که سپس  شركت هاي نفتي عضو  OGP اقدام به تدوین استانداردهای برای ایمنی و زیست محیطی نمودند که به HSE-MS مشهور شدند .


هر چند که سیستم  HSE   سالها قبل  از استاندارد های OHSAS 18001  و    ISO 14001 تدوین شده ، الزامات این آیین کار شامل تقریبا اکثر الزامات OHSAS 18001 و ISO 14001  بوده ولی الزاماتی خاص صنایع نفت ، مانند مدیریت تغییر ، مدیریت زمان ، یکپارچگی سرمایه و ... به آن اضافه شده .


نکته مهم استاندارد HSE این است که این استاندارد بین المللی نبوده و در هر کشور براساس الزامات آن کشور و یا شرکت کارفرما انجام می شود .
استاندارد HSE ایران بنا به دستور وزیر نفت در سال 1381 برمبنای استاندارد نفتی شرکت های عضو  OGP تدوین و در پایان همان سال برای اجرا ابلاغ گردید  قبل از آن وزارت نفت از استاندارد های  SHEEL ,    BP   استفاده می نمود .

 

از مزایا و الزامات  آیین کار HSE - MS می توان به:

 

1-شناسایی ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای  و جنبه و پیامد های زیست محیطی و کاهش آنها
2-مدیریت سیستماتیک مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان
3- کاهش هزینه های ناشی از رخ دادن حوادث و جرائم مربوطه
4- اثبات تعهد سازمان به رعایت مقررات و قوانین به ذینفعان و دولت
5- آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری
6- مدیریت منابع و انرژی و پسماندها
7- ایمنی کارکنان و ذینفعان و جلوگیری از بیماری های شغلی
8- مستند سازی امور و اقدامات
9- کنترل ریسک سرمایه گذاری
10- مدیریت تغییرات
و... اشاره کرد


 HSE   ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع جبري آن، به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود .
وزارت نفت پیاده سازی HSE-MS را جهت کلیه پیمانکاران خود الزام کرده و در مناقصات پیمانکاران باید شواهدی مانند گواهینامه یا نظامنامه HSE در ارتباط با پیاده سازی این الزامات ارائه کنند در غير این صورت از سيكل مناقصه خارج می شوند .